Hälsningar från Bryssel!Eftersom jag flyttade till Bryssel i slutet av april kunde jag tyvärr inte vara med på mässan i Jeppis. Jag fick dock vara med i atmosfären via bilder och meddelanden som mina gruppmedlemmar vänligt skickade till mej. Jag tycker att mina kollegor gjort ett jätte fint jobb med presentationen och upplägget och jag känner mig väldigt stolt över vår kampanj och mina gruppmedlemmar. Våra rekommendationer är konkreta och kampanjen är kostnadseffektiv eftersom den inte förutsätter  stora ekonomiska satsningar.  Jag tycker att vi lyckats föra fram våra idéer och de konkreta förslag som vi gjort för Novia är värda att lyssna på.Chapeau, Emma, Sara, Jessica och Leo!!

Anna

Publicerad 20.05.2017 kl. 13:37

Intervju & Facebook sida prototyp

 

Novia Fredag 5 Maj - Update

Idag har vi haft intervju med en finsk språkig fjärde årets studerande om novia. Tyvärr så var det bara en som svarade på vår email, om någon annan svarar så intervjuar vi nästa vecka. För en vecka sen i Tammerfors gjorde vi en skiss till en facebook tävling (bilden ovanför en prototyp hur det skulle kunna se ut) 

Publicerad 05.05.2017 kl. 14:04

Kampusklubi 27.4.

Idag åkte vi med kursen till Tampereen teknillinen yliopisto för att träffa Jakobstad-gänget halvvägs. Utrymmet vi har varit i heter Kampusklubi. Vi har arbetat på ett rekommendationspaket med förslag på förbättringar både för hemsidan och sociala medier. Utöver detta har vi formulerat intervjufrågor till finska studeranden och gjort 2 intervjuer. Grafikerna har arbetat på grafikförslag för Facebook. 

Publicerad 27.04.2017 kl. 15:14

Brandkuvert

Vi i Åbo talade om brand & storytelling under vår senaste föreläsning och efteråt fick vi jobba med uppdragets brand. Vi använde oss av  "brandkuvertet" som innebär att vi tänkte på Novias och i synnerhets konstutbildningens brand. Det följande är ungefär det som vi kom fram till.  

1. Produkt/nytta

- svenskspråkig utbildning i visuell konst

- bildkonst, fotografi, grafisk design & inredning

2. Kompetens

- personlig och intim undervisning

- professionella lärare

3. Uppgift

- erbjuda högklassig undervisning i konst på svenska

- stödja studerandenas arbete och lärande

- främja inhemska konstnärer

- erbjuda kontakter till arbetslivet

4. Värderingar

- enda svenskspråkiga konstutbildning på högskolenivå

- främjande av samarbete

- studerandena i centrum

- står för fördomsfrihet, dynamik och kreativitet

- ständig utveckling i arbetsuppgifterna

- lyhörda för arbetslivets behov

5. Vision

- internationellt erkända

- nå både finsk- och svenskspråkiga marknaden

6. Stil

- kreativ

- inklusiv

- praktisk

 

Aktiv

- attraherar nya studeranden

- internationellt samarbete

Psykologisk

- konstnärlig frihet

- ger färdigheter att klara sig i det konstnärliga arbetslivet

- känslan av sammanhållning och gemenskap

Etisk

- tar hand om studeranden med personlig handledning

- uppmuntra studeranden till att förverkliga sig själva

- erbjuder möjligheter att praktisera inom branschen

Social

- sam- och grupparbete

- Professionella lärare som studeranden kan identifiera sig med

Publicerad 27.04.2017 kl. 15:09

Jeppis Gänget 21.4

Progress so far

Vi i Jakobstad har fundera mycket på olika saker om arbetet, som vad är ändamålet. Idag fick vi klarhet om att det mest hadlar om strategier och framsteg vi skall ta för att locka finsk språkiga. Tävlings och kampanj ideer, finsk språkigas tankesätt är målet. Att tänka på ideer istället för produkter. De senaste timmarna vi haft för kampanj kurssen i Jakobstad har varit utan uppgifter, mest att lyssna och kommunicera med gruppen.

Publicerad 21.04.2017 kl. 14:17

Åbogängets kampanjträd

Morjens!

Förra veckan var alla igen i sin egen studiestad vilket betydde att åbogänget och jeppisgänget jobbade skillt.  Vi i Åbo fick som uppgift av gästföreläsare Carolina att rita ett träd vars olika delar representerade olika aspekter och steg av vårt projekt. 

- vårt äppelträd - 

Publicerad 10.04.2017 kl. 10:56

Kåren 30.03

Vår andra närstudieträffsdag spenderades på Kåren. Vi fortsatte brainstorma idéer för vår kampanjstrategi och gjorde en potentiell timeline för vårt kommande arbete. 

- bild på vår timeline - 

Vi har ett relativt stort projekt framför oss och det gäller att vi bör framkalla ett kampanjpaket som innehåller både vissa rekommendationer åt uppdragsgivaren och en lite mer detaljerat planerad och möjligen delvis utförd kampanjdel som riktar sig specifikt till en viss målgrupp på en viss plattform. 

Saker är än så länge ganska oklara men vi får se vad det blir!

Publicerad 05.04.2017 kl. 14:07

Första träffen 29.3

Igår hade vi vår första gemensamma träff i Åbo. Vi diskuterade vilka associationer som vi har till Novia och Visuell Konst-utbildningar. Här ovan är en bild på mindmapen vi gjorde.

Publicerad 30.03.2017 kl. 09:46

Suomi Novia

Vi är en grupp studerande vid Åbo Akademi och Novia som bloggar för kursen Marknadskommunikation 2017.

Vårt uppdrag är att locka flera finskspråkiga studeranden till Visuell Konst-utbildningarna vid Yrkeshögskolan Novia i Jakobstad.

Senaste kommentarer